Werkwijze

Na je aanmelding ben je van harte welkom voor een intakegesprek. Ik stuur je dan per mail een intake vragenlijst welke je voor aanvang van het intake gesprek ingevuld aan mij mag toesturen. Een gemiddelde behandeling duurt tussen de 8 en 13 sessies, maar kan ook korter of langer zijn. Soms kan ook na een intake naar voren komen dat je ergens anders beter op je plek bent. Ik kan je dan helpen met de juiste persoon of instantie in contact te komen.

Binnen en/of buiten?

De therapiesessies zijn soms binnen en soms buiten, al naar gelang jouw behoefte en het moment in het behandeltraject. Mijn praktijkruimte is gevestigd aan de Jan van Galenstraat 76, in Amsterdam (West). Wil je liever de natuur in: ik geef wandeltherapie in het Rembrandtpark of het Amsterdamse bos Wandeltherapie is zoals het klinkt: de therapie doen we al wandelend. Dus niet in een praktijkruimte, maar buiten in de natuur. Voor informatie over wandeltherapie zie de Buitenpsychologen.

Zelf betalen of vergoeding?

Ik werk bij voorkeur onafhankelijk van verzekeraars, dat wil zeggen dat je zelf betaalt voor de behandeling en dat de regie over de behandeling blijft waar het hoort. In de kamer, bij mij en bij jou. Er is geen lange wachttijd en je hebt geen verwijzing nodig van de huisarts. Ook heb je meer vrijheid om je eigen psycholoog te kiezen; sommige verzekeraars werken voornamelijk met gecontracteerde psychologen.

Wanneer je de behandeling wel graag in aanmerking wil laten komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar, bied ik die mogelijkheid soms ook. In dat geval werk ik samen met mijn collega psychologen van Praktijk Hemera en praktijk Westgeest, in de vorm van regiebehandelaarschap. Voor meer informatie over deze mogelijkheid kun je contact met mij opnemen. Let op: wanneer je zelf investeert in de behandeling, kun je vaak direct terecht. Bij vergoede zorg is er niet altijd direct plek.

Coachingstrajecten en sommige klachten worden niet vergoed door verzekeraars.

Tijdig afzeggen afspraak

Ik streef ernaar mijn wachtlijst zo kort mogelijk te houden en iedereen zo snel mogelijk een plek in mijn agenda te bieden. In het geval dat je de afspraak binnen 48 uur afzegt of niet nakomt, waardoor ik iemand anders heb moeten teleurstellen, ontvang je van mij een nota voor die gemiste sessie.

Samenwerking

Sophia psychologenpraktijk is verbonden aan andere psychologen praktijken. Ik werk nauw samen met GZ-psychologen Irina Poleacov en Christel Westgeest van praktijk Hemera, praktijk Westgeest en de Buitenpsychologen. Ook ben ik verbonden aan praktijk Psychotherapie & Coaching Amsterdam, waar ik samenwerk met therapeuten Jolanda Marks en Bridget Ashburn. Door deze samenwerkingsverbanden inspireren we elkaar en helpen elkaar beter te worden! We hebben geregeld intervisie, supervisie en inspiratiesessies.

Privacy

Sophia Psychologenpraktijk hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Sophia Psychologenpraktijk met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

privacybeleid Sophia Psychologenpraktijk